Kvalitet

 

För mig innebär kvalitet:

· Korrekt terminologi från pålitliga källor och aldrig bara en källa. Det innebär också att ta reda på officiella engelska namn på myndigheter, organisationer, lagar, titlar och affärsområden.

 

· Tydlighet.
Läsare ska inte behöva läsa om meningar för att förstå dem. Textens budskap måste vara tydligt. Texten måste flyta bra och vara på idiomatisk engelska.

 

· Stil.
Stilen måste spegla den ursprungliga svenska texten. Den måste passa rätt målgrupp och typ av text.

 

· Ordantal.
Engelska översättningar kan vara upp till 25 % längre än deras svenska källtexter, vilket kan orsaka besvär om översättningar måste rymmas i fastställda layouter. Jag väljer i det läget helst korta fraser och formuleringar för att skapa koncisa översättningar.

 

· Dubbel kontroll.
Jag läser igenom och redigerar mina översättningar två gånger före leverans.

 

· Detaljer.
Jag kontrollerar apostrofer, citationstecken, dubbla mellanslag och påpekar där så är lämpligt eventuella stavfel i svenska källtexter.