Tjänster

 

Översättning
Översättning från svenska till brittisk engelska av texter inom olika ämnen, t ex:

Management och HR                                 Utbildning
Samhällsinformation                                  Historia
Humanitära insatser                                   Design
Turism                                                           Konst
Reklam/copy                                                Musik
Fackföreningsfrågor                                    Kultur
Populärvetenskap                                       Allmänna texter

Språkgranskning
Granskning av grammatik, stavning och formuleringar i engelska texter för idiomatisk och språklig precision, bra flyt och tydligt framförande av kundens budskap till den tilltänkta målgruppen.

Korrekturläsning
Detta görs oftast efter det att kunden importerat en text in i en layout. Korrekturläsning innebär kontroll av avstavningar, rubriker, bildtexter, kommatering och dylikt.

Program
Microsoft Office och Trados Studio 2017